OBS!!! DU SKALL VARA FASTANDE INNAN DETTA PROVET CA 3 TIMMAR INNAN PROVTAGNING. VATTEN, TE OCH KAFFE ÄR TILLÅTET UTAN SOCKER ELLER MJÖLK

BLODANALYS ENLIGT ZOONOSANALYSMETODEN


Zoonosanalysmetoden är en vidareutveckling utvecklad från Dr Bela Bozsiks DualDurmetod av fd. biomedicinsk analytiker Titti Alvarsson. 


Titti Alvarsson är utbildad biomedicinsk analytiker och tog examen 1985. Då hon själv insjuknade i fästingburna infektioner så sökte hon svar på flera håll. 2014 gick hon en utbildning hos Dr Bela Bozsik i Ungern och lärde sig då en speciell metod för att hitta bakterier i blodet i mikroskop. Hon har efter detta vidareutvecklat metoden och idag kan man få mycket klara analyser. 


Ett mörkfältsmikroskop har många likheter med ett vanligt mikroskop. Skillnaden är att i ett mörkfältsmikroskop kommer endast ljuset som bryts i föremålet som man tittar på att träffa objektivet. Effekten blir att kontrasten ökar eftersom föremålet man tittar på tycks avge ljus medan bakgrunden är svart. Man får även ett annat djup i bilden vilket ger ett tredimensionellt intryck. Användningsområdet är dock begränsat till att titta på objekt som ljuset kan brytas i, det vill säga mer eller mindre genomskinliga föremål.

Blod är därför lämpligt att undersöka i detta mikroskop. 


Man behöver inte heller tillsätta någon kontrastvätska för att öka kontrasten på sitt prov, vilket skulle kunna förstöra eller döda det man undersöker. Att föremålet träffas av mindre ljus är bra även när man tittar på t.ex. blod eftersom blodet inte dör lika snabbt av värmen från ljuset. Kombinationen av djupet i bilden och att det man tittar på lever ger intrycket att man tittar på en film istället för en bild som förändras kontinuerligt.

VAD KAN MAN HITTA I MIKROSKOPET?


De bakterier man främst kan hitta i mikroskopet är

  • spiroketer
  • cystform av spiroketer
  • bartonella
  • babesia
  • anaplasma/rickettsia
  • mykoplasma


Man kan även hitta parasiter, amöbor och svamp. Virus är alldeles för små för att upptäckas. Bartonella är bakterier som lever främst i slemhinnan i blodkärlen. 


De kan infektera människor, däggdjur och ett brett utbud av vilda djur. Sjukdomen som resulterar kallas barton.Gramnegativ intracellulär bakterie i de vita blodkropparna, Anaplasma phagocytophilum.I mikroskop kan man inte artbestämma spiroketer.

Medicinskt intressanta är de tre släktena BorreliaLeptospira och Treponema.

 Med hjälp av symptombilden kan en erfaren läkare avgöra om det rör sig om borrelia eller någon annan spiroket bakterie. Har du inte möjlighet att själv ta dig till Hallandspraktiken så kan du skicka in ett blodprov för analys. Betala kostnaden till Hallandspraktikens swishkonto så skickar jag ut ett provkit till dig med instruktioner. I meddelande rutan skriv in ditt namn.

Skicka ett mail med namn, adress och telefonnummer så att jag vet att din beställning är gjord.


1950 kr till Swish nr 1235662218 (medlemmar i Borrelia och TBE föreningen har rabatt och  betalar endast 1500 kr).