OBS!!! DU SKALL VARA FASTANDE INNAN DETTA PROVET CA 6 TIMMAR INNAN PROVTAGNING. VATTEN, TE OCH KAFFE ÄR TILLÅTET UTAN SOCKER ELLER MJÖLK

BLODANALYS ENLIGT ZOONOSANALYSMETODEN


Zoonosanalysmetoden är en vidareutveckling utvecklad från Dr Bela Bozsiks DualDurmetod av fd. biomedicinsk analytiker Titti Alvarsson. 


Denna blodanalys är inte verifierad inom svensk sjukvård och används inte för att ställa diagnos i Sverige. 


Ett mörkfältsmikroskop har många likheter med ett vanligt mikroskop. Skillnaden är att i ett mörkfältsmikroskop kommer endast ljuset som bryts i föremålet som man tittar på att träffa objektivet. Effekten blir att kontrasten ökar eftersom föremålet man tittar på tycks avge ljus medan bakgrunden är svart. Man får även ett annat djup i bilden vilket ger ett tredimensionellt intryck. Användningsområdet är dock begränsat till att titta på objekt som ljuset kan brytas i, det vill säga mer eller mindre genomskinliga föremål.

Blod är därför lämpligt att undersöka i detta mikroskop. 


Man behöver inte heller tillsätta någon kontrastvätska för att öka kontrasten på sitt prov, vilket skulle kunna förstöra eller döda det man undersöker. Att föremålet träffas av mindre ljus är bra även när man tittar på t.ex. blod eftersom blodet inte dör lika snabbt av värmen från ljuset. Kombinationen av djupet i bilden och att det man tittar på lever ger intrycket att man tittar på en film istället för en bild som förändras kontinuerligt.

Har du inte möjlighet att själv ta dig till Hallandspraktiken så kan du skicka in ett blodprov för analys. Kontakta oss på info@hallandspraktiken för ytterligare information.