PEMF

Ge En Boost Till Din Immunitet Och Självregenereringsprocesser

PEMF-enheter kan hjälpa till med ett stort antal hälsotillstånd. Denna terapi använder lågnivå elektromagnetisk strålning för att icke-invasivt förbättra och öka läkning, immunfunktion, bentäthet, cirkulation och fysisk energi.


Frakturer

Huvudvärk

Förskjutningar

Stukningar

Högt Blodtryck

Muskuloskeletal

Smärta

Cirkulationsdysfunktion

Artros

Nervsmärta

Magont

Astma

Sårläkning

Allergier

Kronisk Smärta m.m.


Dessa tillstånd är väldigt olika och involverar mycket olika delar av kroppen. Programmet skräddarsys för att passa dig och dina problem för att man ska få en så bra effekt som möjligt. Vissa PEMF-läkningsfrekvenser fungerar bäst med specifika hälsotillstånd och problem.


PEMF bygger en stark hälsa och motverkar sjukdomar genom att stärka de självläkande processerna i din kropp samt motverkar brist på motion och rörelse.


Signalen sätter fart på mikrocirkulationen ut i de minsta blodkärlen, och tack vare detta kan vi syresätta och ge näring till minsta cell i vår kropp, samt avlägsnande av avfallsprodukter och toxiner. Genom PEMF-terapi ökar blodcirkulationen ända ner på mikronivå, vilket även cellaktiviteten i kroppen gör. Det här är avgörande för kroppens förmåga att läka, bibehålla hälsan och öka prestationsförmågan.Vi går igenom din hälsa och ser till vad som behöver förbättras. Utifrån det sätts det upp en behandling för dig. Du får även konsultation i hur du själv kan förbättra din hälsa genom kost, tillskott och rörelse. 


Behandlingstid ca 60 min


Förbättrad Cirkulation

Accelererad Läkning

Smärtlindring

Förbättrad Energi

Minskad Inflammation

Starkare Ben

Anti-aging

Aktivt EMF-Skydd

Avslappning

Bättre Sömn