Behandlingar på Hallandspraktiken

Medicinsk Biomagnetism


Biomagnetism undersöker, upptäcker, klassificerar, mäter och korrigerar fundamentala förändringar i levande organismers Ph-värde.


När Ph-värdet väl är balanserat (pH 7,0), regleras och korrigeras omgående de infekterade områdena.


Denna terapeutiska metod kan identifiera ursprunget till virus, bakterieinfektion och parasit- eller svampinfektion.


Likaså kan den spåra underfunktion orsakad av patogena mikroorganismer i eller nära körtlarna.


I denna terapin så använder man sig av väldigt starka magneter som går långt ner i vävnaden och korrigerar tillståndet. 


Läs mer om behandlingen här.PEMF

Pulserande elektromagnetiska fält


Fenomenet magnetism upptäcktes redan under antiken. Enligt legenden ska en grekisk fåraherde vid namn Magnés upptäckt att spikarna i hans skor drogs till berget han stod på när han var ute och vallade sina får. Berget var rikt på magnetit (Fe3O4) vilket är ett naturligt magnetiskt mineral.


Sedan dess upptäckt har den mystiska magnetismen använts inom läkekonsten, ofta som ett komplement till konventionell behandling. Behandling med magnetism har ofta betraktats med skepsis.


I modern tid har pulserande elektromagnetiska fält (PEMF) föreslagits som behandlingsmetod vid flera olika tillstånd och besvär. Styrkan hos magneter mäts i Gauss eller Tesla (1 Gauss = 100 mikroTs). Ju starkare magneten är desto djupare kan magnetfältet penetrera vävnaden. Vid denna typ av behandling ställer man även in frekvensen (Hz) av de pulserande elektromagnetiska fälten.


En positiv effekt av PEMF har visats vid svårläkta frakturer, venösa bensår och vid försämrad arteriell genomblödning.


Läs mer om behandlingen här.