Medicinsk Biomagnetism


Biomagnetism eller Det Biomagnetiska Paret är en terapeutisk och vetenskapligt utvecklad läkningsmetod. Den skiljer sig från traditionell medicin, homeopati, örtterapi och naturopati. Rent praktiskt innebär den att du ligger på terapibänken med ett set av magnetiska par, en plus och en minus, på kroppen utanpå kläderna.

Av en tillfällighet upptäckte Dr. Isaac Goiz Durán år 1988 det biomagnetiska paret (BMP).


Han började då forska inom området Medicinsk Biomagnetism, och idag har vi ca 700 biomagnetiska par som kan användas vid behandling av olika åkommor.


Ett biomagnetiskt par bygger på resonans och vibrationell energi mellan två biomagnetiska fält i samband med ett stort antal komplexa
sjukdomar, allmänna sjukdomar och enklare åkommor som utvecklats beroende på förekomsten av virus, bakterier, svampar, parasiter, gifter, andra skadliga faktorer samt på grundläggande
förändringar av pH-värdet.


 Den magnetiska nordpolen inverkar på kroppen genom en negativ laddning som ger ett basiskt och (högt) pH, den magnetiska sydpolen  inverkar på kroppen genom en positiv laddning som ger ett surt (lågt) pH. PH-värdet är ett mått för aktivitet av vätejoner. Vätejonerna påverkas av magnetisk kraft vilket betyder att man alltså kan korrigera pH:t i kroppen med magneters hjälp. Människan mår bäst i ett pH runt 7,0.


Huvudsyftet med teorin är alltså att balansera kroppens pH-värde så att organismen återgår till det normala av sig  självt. Ju surare en kropp är desto svårare är ofta sjukdomsbilden.


Antalet behandlingar för att återfå en kropp i balans kan variera beroende på problemets art och hur lång tid man har haft åkomman. Som alltid är chansen till ett lyckat resultat beroende på hur fort man kommer åt att balansera en försurnad kropp dvs innan en eventuell svårare åkomma blir för långt framskriden.

Man kan bli helt symtomfri eller också känna en förbättring vid första terapibesöket. Beroende på problemets komplexitet, kan ibland ytterligare 2 - 5 behandlingar behövas för att successivt stabilisera organismen. Detta eftersom vid en första behandling där exempelvis 10 biomagnetiska par (BMP) har spårats, kan det vid följande behandlingar spåras nya men då oftast ett mindre och avtagande antal BMP. ,


Förbättring efter den första behandlingen kan kännas omedelbart, men kan också dröja allt från timmar till några dygn.


Behandlingstiden är ca 60 minuter.


Terapi genom Medicinsk Biomagnetism inte är avsedd att ersätta utlåtande, diagnos, medicinering  eller behandling föreskriven av auktoriserad läkare.

HAR DU FRÅGOR OM MEDICINSK BIOMAGNETISM?Du är välkommen att ringa på telefontid måndag - fredag kl. 9.00 - 9.30 telefon 0704-90 99 47

Biomagnetism undersöker, upptäcker, klassificerar, mäter och korrigerar fundamentala förändringar i levande organismers
Ph-värde. När Ph-värdet väl är balanserat (pH 7,0), regleras och korrigeras omgående de infekterade områdena. Denna terapeutiska metod kan identifiera ursprunget till virus, bakterieinfektion och parasit- eller svampinfektion. Likaså kan den spåra underfunktion orsakad av patogena mikroorganismer i eller nära körtlarna.

Metoden är också 100-procentigt fri från bieffekter och fullständigt jämförbar med traditionell eller alternativ läkningsmetod. Där finns inte heller några kontraindikationer. Den är baserad på sjukdomens orsaker och inte på symtomen. Den kan kombineras med andra behandlingar – traditionell eller alternativ. Dock med undantag för behandling med kemoterapi eller strålbehandling. I så fall måste ett år ha passerat efter slutbehandlad kemoterapi eller strålning. Om du är gravid eller har pacemaker behöver jag få veta det innan behandlingen.

Rent praktiskt innebär behandlingen, att patienten ligger på terapibänken med kläderna på, medan terapeuten placerar ut
set av magnetiska par på kroppen (jämförbart med akupunktur punkter) - alltid en med positiv samt en med negativ pol.

Symtomen/sjukdomen befinner sig i ett organs och/eller vävnads obalans i Ph värdet som skapar den positiva och negativa laddningen. När den joniska obalansen korrigeras och därmed Ph-värdet försvinner besvären eftersom balansen är återställd med det biomagnetiska paret.

De flesta symptom och åkommor förbättras med endast en behandling. Vanligt är också att patienten behöver 3-5 behandlingar för att bli besvärsfri, medan en del personer kan behöva fler behandlingar. Hela kroppen, alla organ, körtlar, större ben- och muskelmassor skannas före behandlingen (enligt principen för Kinesiologi) efter eventuella obalanser i kroppens Ph-värde. Därefter placeras +magnet eller –magnet på de obalanserade områdena för att återta ett balanserat eller neutralt Ph-värde.