Hur vet man att man är drabbad av en fästingburen infektion?

FEBRUARI 20, 2020

Har du diffusa symptom som kommer och går? Ont i muskler och leder? Vaknar inte utvilad trots att du sovit? Värk i muskler och leder? Influensakänsla i kroppen? Huvudvärk? Koncentrationsproblem? Ryckningar i ansiktet eller andra muskler? Ont i nacken/ryggen? Överkänslighet för ljus och ljud? Nervösa besvär och ångest?

Det finns många symptom som ingår i sjukdomsbilden. Bär du på någon infektion? Tillsammans tar vi reda på svaret.

50% av dem som bär på fästingburna infektioner kommer inte ihåg något fästingbett. Vad de flesta inte vet är att borrelia och andra infektioner smittar även via sex, genom graviditet från mor till barn och via blodtransfusioner. Även andra bitande insekter kan sprida smittan via bett såsom hästflugor, myggor, knott m.fl. 

Väldigt många går och mår dåligt i onödan och det är på grund av att vi i Sverige saknar ordentliga diagnosmetoder. De tester som finns är inte tillförlitliga då de kan visa falskt positivt och omvänt falskt negativt. Läkare har dessutom svårt att avläsa testresultaten och många går utan någon behandling. I Sverige har man fått för sig att 10 dagar med antibiotika skall ta hand om infektionerna och om man fortfarande visar symptom efter den behandlingen så kallas det för "restsymptom" och man får lära sig leva med det. 

'

Borrelia och andra infektioner kan ligga latent under många år i kroppen och det är inte förrän immunförsvaret går ner som de kan slå till på allvar. För en fullständig symptomlista så kan du gå in på Borrelia och TBE Föreningens hemsida för att titta närmare på den. Har du fler än 20 symptom på listan så är det idé att testa sig.   https://www.borrelia-tbe.se/info/borreliasymtomlista.htmlDu kan även besöka https://harduborrelia.se/testformular/ och fylla i formuläret där. Det tar ca 10 minuter och kan ge dig en bra indikation om du är drabbad eller inte. 
Självklart kan det finnas flera underliggande faktorer som även påverkar ditt mående såsom tungmetallsförgiftning, mögel, matallergier m.m. Detta är något som man också skall ha i åtanke när man försöker ta reda på varför man mår så dåligt. Jag hjälper dig att ta reda på vad som kan påverka din kropp negativt och hjälper dig en bit på vägen.