VÄLKOMMEN!

Vi hittar svaren du sökt länge efter.

Med den breda kunskap och erfarenhet som jag har, så kan jag erbjuda dig hjälp på flera sätt. 


Dels kan jag analysera ditt blod i mikroskop och på så vis se om det finns några patogener i blodet som inte skall vara där. 


Jag kan även vara behjälplig med att ta och skicka prover till ArminLabs i Augsburg, Tyskland. Detta är ett ackrediterat laboratorium inom EU. 

Behöver du rådgivning för hur du ska ta dig vidare efter diagnos, så finns jag här att ge dig konsultation. Jag har besökt laboratorier, kliniker och läkare inom Europa och har regelbunden kontakt med dem. 

VARFÖR SKA DU VÄLJA HALLANDSPRAKTIKEN?


När man vet vad man bär på så blir det enklare att behandla det oavsett om man gör det inom skolmedicinen eller på alternativ väg. Att ha en kronisk sjukdom betyder inte att den inte går att bli bättre. Det finns mycket man kan göra själv för att kunna läka sin kropp. 

BLODANALYS ENLIGT ZOONOSMETODEN


I ett mörkfältsmikroskop tittar vi på ditt blod och ser sig vad som rör sig i blodet. Att se i mikroskop är väl beprövad metod.

PROVTAGNING ARMINLABSGenom att skicka blodprov till laboratorium så får vi reda på vilka infektioner du bär på samt din blodstatus.

KONSULTATIONDet kan vara tryggt att prata med någon som redan gått igenom samma sak som en själv, och som har kunskap och erfarenhet.