Forskning visar på att fästingar kan bära på upp till 20 olika infektioner

MARS 2, 2020I Sverige testar man enbart för borrelia och TBE vid fästingbett. Detta trots att det finns flera studier som talar om att fästingar kan bära på multipla allvarliga infektioner. 

Det är inte enbart borrelia och TBE en fästing kan bära på utan även infektioner som är lika allvarliga såsom Bartonella, Babesia, Rickettsia, Bartonella, Anaplasma m.m. Eftersom de inte diagnostiserar dessa infektioner så benämns de som "restsymptom" då de anser att borrelia och TBE är färdigbehandlade. De senaste åren har man börjat få upp ögonen för detta och det bedrivs idag forskning kring bland annat Babesia vid Lunds Universitet.

Ca 50% av fästingarna idag är infekterade med en eller flera infektioner och det är lite av ett lotteri vilka infektioner man kan bli drabbad av vid ett fästingbett. Dessa infektioner behövs behandlas olika och individuellt för bästa resultat, vilket sjukvården i Sverige helt har tappat bort. Här fokuserar man på att ge en behandling som man anser skall passa alla. Detta är långt ifrån sanningen och många går med kvarliggande infektioner under mycket lång tid efteråt. 


Risken med att inte få rätt diagnos och behandling är att man kan få en diagnos som man tvingas att leva med under många plågsamma år utan någon adekvat hjälp. Detta är ett sjukdomstillstånd där man inte bara förlorar sin hälsa utan även så blir man fattig på pengar, identitet, relationer och sociala kontakter. Att vara sjuk i persisterande infektioner innebär en isolering som är svår att komma ur utan rätt vård och hjälp. 

Många som jag träffat under alla år som engagerad i detta så har de fått diagnoser som ME, MS, ALS, Parkinson, Sjögrens, ADHD, ADD, depression, utmattningssyndrom, Hashimotos, Alzheimer m.m. Det är mycket vanligt att man hittar en eller flera infektioner genom blodanalys och blodprov. Vet man vad man lider av så är det enklare att behandla.